ENTER

دنیا برای من جای کوچیکه، احساس می کنم همه جا بسته است و نمی تونم نفس بکشم. انگار همه این لحظه ها رو قبلا دیدم. درختا، صدای آبشار، قورباغه ها، اونا رو زمانی میبینم که در حال مردنم.

9792054 بازدید تا همین ثانیه
5792056 ثانیه تا قسمت هشتم

بذار با ماشین کوکیشون خوش باشن

آدمایی مثل تو دهنشونو می بندن،صبر می کنن بقیه براشون تصمیم بگیرن

تو هیپنوتیزم بلدی ؟

نوری ول کن ...

مادرم مرد ...

تو همون ماشین آتیشتون میزدم

انگشت رو برای چی می خوای ؟

دست نزنید